ลงทะเบียน

 1. คลิกลงทะเบียนใช้งาน ที่เมนูด้านบนขวา
 2. ระบุข้อมูลตามที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องระบุข้อมูลทุกรายการ
 3. ข้อมูลเลขที่โรงพยาบาลท่านสามารถเรียกดูได้จากบัตรประจำตัวผู้ป่วยของท่าน
 4. คลิก
 5. ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน

เข้าใช้งานระบบ

เข้าสู่ระบบ
 1. คลิกไอคอนโปรไฟล์
 2. ระบุข้อมูลตามที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องระบุข้อมูลทุกรายการ
 3. คลิก
 4. หากข้อมูลการเข้าระบบของท่านถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนหน้าไปยังหน้ายืนยันรหัส OTP (One Time Password) ซึ่งเป็นรหัสแบบใช้ครั้งเดียว
 5. ระบุรหัสตัวเลขที่ท่านได้จากระบบ ภายในเวลาที่กำหนด
 6. คลิก
 7. ระบบจะเปลี่ยนหน้าไปยังหน้าแรกของโปรแกรม

ออกจากระบบ
 1. คลิกไอคอนรูปกุญแจด้านบนขวา

นัดตรวจออนไลน์

นัดตรวจโดยทันที
 1. คลิกเมนู
 2. หน้าเลือกรายการนัดตรวจ จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของคลินิกด้านซ้ายมือ และฟอร์มบันทึกการนัดด้านขวามือ
 3. คลิกเลือกวันที่จากปฏิทินที่แสดงอยู่ วันที่บางวันที่อาจไม่สามารถเลือกได้เนื่องจากมีผู้นัดตรวจเต็ม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. มีผู้นัดตรวจเต็มตามอัตราที่กำหนดไว้ต่อวัน
  2. เป็นวันหยุดราชการ
  3. กรณีที่ท่านทำรายการหลังเวลาเที่ยงวันของวันนี้ ท่านจะไม่สามารถเลือกวันถัดไปได้
 4. คลิกเลือกรายการที่ท่านต้องการปรึกษา/อาการเบื้องต้น ท่านสามารถระบุข้อความเพิ่มเติมได้
 5. คลิกยินยอมข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน หากท่านไม่ระบุจะไม่สามารถทำรายการต่อได้
 6. คลิก
 7. ระบบจะแสดงหน้าผลการนัดตรวจ

นัดตรวจโดยเลือกคลินิก
 1. คลิกเมนู
 2. ระบบจะแสดงรายการคลินิกที่มีให้บริการ พร้อมแสดงข้อมูลแบบย่อ คลิก
 3. หน้าเลือกรายการนัดตรวจ จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของคลินิกด้านซ้ายมือ และฟอร์มบันทึกการนัดด้านขวามือ
 4. คลิกเลือกวันที่จากปฏิทินที่แสดงอยู่ วันที่บางวันที่อาจไม่สามารถเลือกได้เนื่องจากมีผู้นัดตรวจเต็ม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. มีผู้นัดตรวจเต็มตามอัตราที่กำหนดไว้ต่อวัน
  2. เป็นวันหยุดราชการ
  3. กรณีที่ท่านทำรายการหลังเวลาเที่ยงวันของวันนี้ ท่านจะไม่สามารถเลือกวันถัดไปได้
 5. คลิกเลือกรายการที่ท่านต้องการปรึกษา/อาการเบื้องต้น ท่านสามารถระบุข้อความเพิ่มเติมได้
 6. คลิกยินยอมข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน หากท่านไม่ระบุจะไม่สามารถทำรายการต่อได้
 7. คลิก
 8. ระบบจะแสดงหน้าผลการนัดตรวจ

เรียกดูประวัติการนัด

รายการการนัดในระบบ
 1. คลิกเมนู
 2. ระบบจะแสดงรายการการนัดดังรูป

แสดงรายละเอียดการนัด/ พิมพ์ใบนัด
 1. คลิกเมนู
 2. ระบบจะแสดงรายการการนัดดังรูป
 3. คลิกเมนู
 4. ระบบจะแสดงรายละเอียดใบนัดของท่าน ท่านสามารถใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องพิมพ์
 5. คลิกเมนู เพื่อพิมพ์จากระบบ

แก้ไขรายการนัดในระบบ

ลบรายการนัด